Katten, Krøbben og St. Martins

illustrasjonsbildwe-fra-erik
Illustrasjonbildet er laget av Erik Ivarson Blindheim Denne artikkelen har stått på trykk i Boligmagasinet til Privatmegleren. Klikk på bildene så blir de større.
bilde-1-til-katten-krobbeb-og-st-martins
Latinerskolen slik den så ut en gang i det 18 århundrene Fotograf: Knud Knudsen

Nå går vi inn i den tiden som de fleste av oss husker bedre enn kanskje noe annet her i livet, skolestart. Hvor mange tusen som i disse dager beveger seg mot skoler for å lære og studere, kan en bare tenke seg. Bergen har ifølge opplysninger jeg sitter inne med, ca. 60 barneskoler og 18 ungdomsskoler samt 12 kombinerte. Foruten disse skolene, har Bergen en rekke fag- og høyskoler. Ikke minst UiB, eller Universitetet i Bergen, som i seg selv har nesten femten tusen elever og nesten fire tusen ansatte. I følge UiB sin hjemmeside, har Bergen samlet ca. femogtyve tusen elever.

bilde-2-til-katten-krobben-og-st-martins
Latinerskolen i dag. Der en ser tydelig Skryteskiltet om Ludvig Holberg på skolens vest siden

Nå heter det riktignok ikke elev når en leser ved Universitet eller høyskoler, da heter det som kjent student. Dette er begreper som er viktig å skille, selv om alle som er i gang med å få lærdom på en måte er elever. Ordet student er i seg selv nesten som en egen tittel som en kan forvente seg en større respekt av, i forhold til det og bare være elev. En elev er en person som får undervisning på skoler av lavere nivå, mens en student er en ”elev” på høyere nivå. Om en kan si det på den måten?

bilde-3-til-katten-krobben-og-st-martins
Inskripsjon som henger på vest siden av Den Gamle Latinerskolen.

Tidligere ble også elever som tok eksamen artium ved et gymnas kalt student. Det var den gang, for ca. tjue- tretti år siden, da en kunne få gode jobber bare ved å ta eksamen artium. I dag kreves det som kjent mye lengre skoleutdannelse for å få tilsvarende jobber som en fikk før i tiden, selv bare med syv-årig folkeskole.

I dag når barna er på vei mot skolestart, det som i dag kalles for Grunnskolen, så er de kanskje ikke klar over de store forandringene skoleverket har hatt opp gjennom tidene. Både læremessig og når det gjelder fysisk avstraffelse. I dag er det forbudt og driver fysisk avstraffelse, men dette onde varte faktisk helt inn i våre dager. Det tok vel ikke slutt før på 1960-tallet. I midlertidig er det en annen sak som kanskje fortjener sin egen historie.

bilde-4-til-katten-krobben-og-st-martins
Ludvig Holberg på sokkel nede på Vågsallmenningen

Om de hadde avstraffelse da den første skole ble stiftet i år 1153, er vel neppe sannsynlig siden det den gang var en skole for utdanning av prester. Skolen ble anlagt på Holmen, der festningen ligger i dag og gikk under navnet Latinskolen eller Bergen Katedralskole. Skolen ble etter sigende opprettet av engelskmannen, kardinal Nikolas Brekespear. En mann som ble utropt til pave året etter opprettelsen av Katedralskolen i Bergen. Det skjedde i desember året 1154 og navnet han fikk var pave Hadrian IV, et navn han bar til sin død i 1159. Derfor kan en godt si at Katedralskolen er befengt med mye historikk helt fra første spadetak.

Skolen forsvant fra Holmen under reformasjonen, men ble bygget opp igjen like nord for Domkirken. En skole som fortsatt kan beskues. I dag er skolen kjent under navnet den Gamle Latinerskolen. Der trådde også vår verdenskjente forfatter Ludvig Holberg sine barnesko fra han var ti år i 1694, til han gikk ut av skolen i 1702. På skolens vest vegg er det hengt opp en ”skryteplate” som forteller nettopp dette. Den Gamle Latinerskolen ble i oktober 1840 erstattet av en ny katedralskole, som ble bygget like sør for Domkirken. Et skolebygg som fortsatt er i bruk som skole, men selve bygningen ble i 1884 påbygget med én etasje. Skolen har også vært utvidet noen ganger med nye bygg, det siste så sent som i 1992.

 

bilde-5-til-katten-krobben-og-st-martins
Christi Krybbe skoler slik det så ut i ca. 1874 Fotograf: Knud Knudsen

I dag er Katedralskolen en videregående skole med elever, i motsetning til tidligere da skolen var for studenter. Hvor mange kjente navn foruten Ludvig Holberg som har vært student eller elev ved Katedralskolen eller ”Katten” som den kalles, skal jeg ikke trekke frem her. Til det er listen for lang. Det er nok å nevne Bergens kjente violin vitorius Ole Bull og komponisten Harald Sæverud. For ikke å glemme et navn som siden juli i fjor går over alles lepper, Nordhal Grieg. Hans dikt ”Til Ungdommen” som Otto Mortensen satte musikk til i 1952, er i dag synonymt med tragedien på Utøya.

bilde-6-til-katten-krobben-og-st-martins
Tanks skole 1928 Fotograf: Atelier KK.

Bare et lite steinkast fra ”Katten”, finner vi en annen gammel skole, Tanks videregående skole. Den åpnet sine dører for studentene i juni 1850. Den gang og faktisk helt frem til slutten av 1960-tallet var dette en ren realskole. Tanks skole ble opprettet med penger fra et legat som ble gitt av ekteparet Hans Tanks og Maria Tanks, som døde på begynnelsen av det 18. århundre. I testamentet ble retningslinjene for skolen lagt. De ville bort fra studiene og puggingen av Latin, og heller gå over til mer samtidsstudier. Slik ble det, men undervisningen har stått i endringens tegn frem til det den er i dag, en videregående skole

bilde-7-til-katten-krobben-og-st-martins
Katedralskolen i dag. Den gamle bygningen fra 1840 helt til venstre.

Nå er også Bergen innehaver, om en kan si det slik, av Nordens eldste barneskole som fremdeles er i drift. Den velkjente Christi Krybbe skoler like ved Fløibanen. ”Krøbben” som den populært kalles, åpnet sine dører for fattigbarn tilhørende Korskirken sogn rundt 1739. Skolen ble bygget på ruinene av St. Martinskirken som gikk med i den store bybrannen i mai 1702. I april 1739 ble grunnsteinen lagt ned der kirkegården til St. Martinskirken hadde lagt. De brukte stein fra den nedbrente kirken da de bygget den nye barneskolen. Selve skolebygningen fikk senere påbygget en trappegavl med gotiske vindusformer, ellers er formen slik den var for et par hundrede år siden. Skolens gamle dørmerke og solur i marmor består enda.

bilde-8-til-katten-krobben-og-st-martins
Forfatter og dikter Nordahl Grieg som skrev ”Til Ungdommen” Her under andre verdenskrig.

Noen vil gjerne stusse på at det heter Christi Krybbe skoler i flertall. Det kommer seg av at i 1874, ble det bygget en ny skole for jenter på ”Krøbbens” nordside, Øvregaten pikeskole. Skolene var avskilt med et gjerde for å holde gutter for seg og jenter for seg. Øvregaten skole var en selvstendig pikeskole frem til 1893. De to skolene ble slått sammen i 1920 og fikk da felles navn med endingen ”skoler” i flertall, siden det opprinnelig har vært to adskilte skoler. I 1999 gjennomgikk skolene en større rehabilitering og ombygging for å få med seg tidens forandringer.

Fra den spede begynnelse i 1153, frem til allmueskolen i 1739, til lov om Folkeskole i 1889 og videre til lov om grunnskolen som kom i 1969, kan vi trygt slå fast at skoleverket står i endringens tegn.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen

En artikkel i Siden Dengang

LES OGSÅ. Klikk på linken.
Madammer og fiskebærere
Smørsbroen, nymfer og overflødighetshorn
Katten, Krøbben og St. Martins
Den glemte krigshistorie
Julegater og Staffasjer
Mann for sin hatt
Grieghall i 1970 eller pengene tilbake
En trikk og to kommuner

Også byoriginaler står i endringens tegn
Minner som aldri dør
Hvor er alle helter hen
Snøen som falt i fjor og rikig målføre
Huset i Heggebakken
Snorklipping og Bybanen
Fra Rikstelefonens dager
Først tok de Manhattan
Vil bli dypt savnet.
Ja, noen ganger er ikke kunst, kunst

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.