Kategoriarkiv: Politikk.

En skremmende valgkamp i år.

Valg for Løvebakken. Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA

Jeg har som en mann på 70 år vært med på en del valg og har mange ganger gledet meg til å følge med debattene for og imot. Det har vært saklige debatter fra politikerne med enkelte kraftsalver riktig nok, men dog ikke med ondskapsfulle ytringer. Politikerne i de forskjellige partier prøvde stort sett å få frem hva deres politikk var og skulle fungere i det daglige liv. Selvsagt så pekte opposisjonen på ting de mente at den sittende regjering gjorde eller ikke gjorde. Ja, det var nesten ventet av opposisjonen, som den sittende regjering selvfølgelig motsa og uten å innrømme feil eller valgløfter som aldri ble innfrid.

Her de to som ønsket seg makt som Statsminister.

Valgløfter som ikke blir innfrid har nok forekommet i alle valg, og vil nok også forekomme i nye valg. For politikerne har jo som alle vet alltid servert oss velgere mange valgløfter for at vi skal stemme på de enkelte partier. Det er ikke alltid det har vært så bra og ofte har det som oftest gått utover de eldre. Men også andre store og små valgløfter blir ikke innfrid, uten at det har sett ut som det har plaget de partier som bryter sine valgløfter. Vi har jo mange eksempler på det uten at jeg skal trekke det frem her, for det er ikke det som er meningen med min ytring.

Statsministeren fortsetter i 4 nye år.

Nye valgløfter er jo også blitt satt frem i valget vi nettopp er ferdig med det er helt sikkert, men det er først om fire år det blir trukket frem fra glemselens dal. Nå er jeg en mann som pleier å stemme på sak og har derfor kanskje noen ganger stemt feil da saken jeg stemte på ikke ble innfrid. Ja i 1973 så stemte jeg på Senterpartiet, et navn de fikk i 1959, fordi de var motstander av EF, eller EU i dag, som jeg også var. Siden har jeg stemt på forskjellige partier og synes det må være greit så lenge jeg stemmer og gjør min borgerplikt.

Ja pengene sitter løst under en valgkamp.

Men nå er 11. september og Stortingsvalget over for denne gang. Godt er det synes jeg, enten jeg stemte på det ene eller det andre. Etter den søte kløe kommer den sure svie er det noe som heter. Det passer i grunnen veldig godt på mine ettertanker over det jeg opplevde av ytringer for å få stemmer til de forskjellige partier, med kanskje bortfall av den søte kløe. For jeg synes det stort sett var den sure svie som kom frem både i media og på de sosiale nettverk. Ja direkte skremmende syntes jeg det har vært.

Ja de er lett å glemme for politikerne.

Dette valget har ikke vært i nærheten av de gamle valgene, for aldri har jeg opplevd så mye skittkasting og hatytringer. Ja selv politikerne drev med løgner og ytringer om sine motstandere som etter mitt skjønn var direkte skremmende. Det lover ikke godt for fremtiden hvis dette skal fortsette. Da ender vi snart opp som en såkalt bananrepublikk der som kjent det politiske livet er så ustabilt.

Ja slik utrykker neon det.

Når jeg så tenker tilbake på hva som ble skrevet og ytret på sosialt nettverk så kan men nesten skru igjen lyset. Hvis ikke man skrev bare god ord om spesielle partier så var det bare å trekke ned hatten for da haglet ytringene over man. Man måtte slett ikke skrive noen gode ord om enkelte politikere hvis de ikke kom fra rette parti for da ble man hudflettet nedvurdert som menneske, og da dukket også hatytringene opp i flertall, ja de sto nesten i kø.

Ja nå er det fire år til neste gang, kanskje

Jeg personlig ble selvsagt satt i bås fordi om jeg ytret gode meninger om enkelte politikere som jeg syntes gjorde en god jobb. Ja, alle disse voldsomme ytringer gjorde at jeg i den siste delen trakk meg ut av diskusjonene og trakk meg inn i mitt lønnekammer. Var jeg feig? Tja, kanskje det, men jeg orket bare ikke mere, men stemte det gjorde jeg. Jeg får bare håpe at dette ikke utvikler seg for det er det jeg synets er så skremmende.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen.

Espeland fangeleir

Håkon Ingolf Knudsen — 1913-1992 Håkon Ingolf Knudsen internert på Espeland fangeleir før han ble sendt til Sachsenhausen konsentrasjonsleir i Tyskland. Eget foto
Håkon Ingolf Knudsen — 1913-1992
Håkon Ingolf Knudsen internert på Espeland fangeleir før han ble sendt til Sachsenhausen konsentrasjonsleir i Tyskland. Eget foto

Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA

I Bergen siklet (DSB) Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap etter å få selge et landområde i bydelen Arna. Der ligger en fangeleir fra krigen som heter Espeland fangeleir der mange av vår forfedre satt internert ble torturert og deponert og noen henrettet. Dette klarte de ikke og nå er krigsfangeleiren satt i stand slik den var under krigen. Noen Ildsjeler bevarer dette som et museum. Her er mitt bidrag for å få bevare Espeland fangeleir.

La ikke historien om Espeland fangeleir bli utslette fordi en ikke vil bruke penger på å vedlikeholde fangeleiren. La ikke (DSB) Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap få overtaket slik at dette unike minnesmerke blir solgt. Det er så mange av våre forfedre som har lidd i denne leiren for at vi skulle få beholde vår frihet. Overalt i verden tar de vare på slike minnes merker for at utenforstående, turister og ikke minst etterslekten skal se, forstå og ikke glemme.

Friheten er ikke gratis den koster kamp, fornedrelser, tortur, fengsling, henrettelser og dyp sorg. Jeg er glad for det Byantikvar Siri Myrvoll sin uttalelse ”Det er et svært viktig minne fra krigen som vi er nødt å bevare ordentlig” Jeg er også glad for at der finnes mennesker som Erling Mjelde og stiftelsen Espeland Fangeleir som uttrettelig arbeider for at vi skal få beholde dette som et minnes merke. Det er mange Bergensere som satt i fangeskap på Espeland der de ble forhørt, torturert før de ble henrettet eller deponert til konsentrasjonsleirer i Tyskland.

Espeland fangeleir i Arna, Bergen.
Espeland fangeleir i Arna, Bergen.

Jeg kjenner gråten presser seg frem, ikke bare fordi jeg leser om fangeleiren i avisen og kampen for å få den til å bli et minnes merke. Men også fordi at jeg kjenner en av dem som har vært internert på Espeland og kjenner hans livsløp under og etter Espeland. Om morgenen den 25. oktober i 1943 ble Brannmann Håkon Ingolf Knudsen arrestert av nazistene: Hans kone Ester Johanne forsto ikke helt alvoret og ville at han skulle spise frokost før han gikk.

Håkon Ingolf ble arrestert fordi han hadde vært tilsluttet til undergrunns organisasjon Kristian Stein. Der han drev med illegale aviser, spionasje, radio sending for å formidle rapporter til England, men den dagen var det slutt for ham og en del andre brannfolk. Håkon Ingolf kunne rømme før de arresterte ham, for han hadde fått tips tre uker tidligere at han skulle arresteres. Men da visste han at hans kone, mor eller far ville bli arrestert og torturert istedenfor ham selv. Så derfor var valget lett for Håkon Ingolf han lot seg arrestere av nazistene selv om frykten for torturen var stor. Nazistene fikk ikke se de illegale avisene som lå gjemt i koksbingen i Mollesmauet der han bodde, eller radiosenderen som var gjemt i grunnmuren til nabohuset som var revet.

Konzentrationslagers Sachsenhausen — Helvete på jord Sachsenhausen konsentrasjonsleir i Tyskland.
Konzentrationslagers Sachsenhausen — Helvete på jord Sachsenhausen konsentrasjonsleir i Tyskland.

Håkon Ingolf Knudsen kom til Espeland Fangeleir den 2. november der han ble utsatt for tortur og ble derfra sendt til Tyskland. 30 år gammel ankommer Håkon Ingolf den 12. desember 1943 konsentrasjonsleiren Sachsenhausen et helvete på jord. Vi vet mye om det helvete Håkon Ingolf gikk igjennom under sitt opphold i Sachsenhausen, men det er en annen historie. Da Håkon Ingolf ble hentet ut av Sachsenhausen med de hvite bussene i 1945 veide han bare 39 kilo.

Håkons helvete begynte på Espeland Fangeleir, et helvete han aldri kom over frem til han døde, pussig nok den 9. april i året 1992 da var han 78 år. Dette er bare en kort historiene om en av de mange som var internert på Espeland. De som kjempet for at vi kan sitte her i frihet og har bak oss de beste årene Norge har opplevd. Så takk kjære onkel for at du ga ditt liv for oss, ikke ditt fysiske liv, men med det helvete du måtte gjennomgå fra du ble internert på Espeland og frem til din død.

din nevø

Dag-Geir

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Om alt de har å gjøre.

Hvem kan få seg til å gjøre noe slikt som dette? Foto Sigbjørn Berntsen
Hvem kan få seg til å gjøre noe slikt som dette? Foto Sigbjørn Berntsen Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA.

Du det er rart dette i dag med Politi og slikt vesen, ”om alt de har å gjøre”, som det het i en sang vi lærte som barn, som gjør at de ikke kan rykke ut til all verden. Jeg leste her ”hin” dagen i avisen, eller det er snarere et blad, ja ”Bygdebladet” som det heter. Der kunne en lese en historie om en henrettet Svane, ja du leser riktig, henrettet. Historien var skrevet av en Sigbjørn Berntsen, som igjen hadde fått tipset om den henrettet Svanen av en herre med navn Tor Bernhard Harestad.

Det som var så spesielt og grotesk med denne henrettete Svanen var at noen hadde surret et tau eller ståltråd rundt halsen på den, og festet det i et lodd som de så kastet på sjøen i ren mafia stil. Politiet ble selvsagt kontaktet umiddelbart av en av disse to overnevnte herrer, men ved Rennesøy og Kvitsøy lensmannskontor fikk de beskjed om at det ikke ville bli satt i gang noe notorisk etterforskning av denne saken. Men samtidig så bedyret de at de så alvorlig på situasjonen så om noen hadde tips som kunne føre til en oppklaring av saken, ja så tok de svært gjerne imot tips.

Det er herfra jeg syntes det er pussig med ”alt de har å gjøre” ja Politiet altså. Da jeg vokste opp påNordnes på 1950 tallet så hadde vi enorm respekt for ”polleren” som vi kalte dem når de ikke hørte oss. Respekten bland oss tjuagutter var så stor at når vi så en uniformert Politi ja, så bøyde vi oss nesten i ærefrykt selv om samvittigheten var ren. Den gang kunne en se ”polleren” patruljere rundt i sentrum to og to i en slags forebyggende tiltak mot kriminalitet selv om det ikke var så mye kriminalitet den gang som nå.

Ute på Nordnes var det som oftest ”svarte maja” eller Politibilen som det heter, som kjørte rundt å sjekket at alle var snille og greie omtrent som i Kardemomme by, og det var vi, kanskje! Den gang kom politiet på det minste vink fra de voksne når de meldte fra om ting som de ikke likte. De likte for eksempel ikke at vi tjuagutter hadde en sport, som gjerne ikke var helt ufarlig og i alle fall ikke lovlig, det vi kalte ”epleslang”.

Den gang kunne vi ikke bare ta ”5 om dagen” fordi frukt ikke var så tilgjengelig. Appelsiner for eksempel var noe vi fikk nesten bare til jul når appelsinbåten hadde lagt til kai på Skoltegrunnskaien. Frukten kostet forresten en liten formue som svært få hadde råd til, det ble som oftest loff med sukker på. Siden det var så vanskelig å fa tak i frukt den gang, ja da var eneste mulighet for oss tjuagutter til å befrukte oss litt, å liste oss inn i hagene til folk som hadde frukttrær. Noe som vi fant i hopetall oppe hos de rike på Kalfaret, og vi syntes ikke det var så farlig å ta et eple eller to, for de hadde jo så mange.

Som sagt så var ikke ”epleslang” en helt ufarlig sport for det hendte at ”bonden”, som vi kalte hageeierne, tok oss og ga oss en karamell, ja dere forstår den hagen besøkte vi ikke igjen. Men så var det de ”bonder” som så oss luske rundt i reneste James Bond stil på jakt etter et eple eller to, som enten ikke orket eller gadd å løpe etter oss. De hadde telefon disse rike hageeierne så de løftet bare telefonrøret og vips etter bare noen minutter hørte vi ”polleren komme. Så løp vi alt vi orket med et eple eller to i lommene, redselen for å bli tatt av selve ”polleren” oversteg en karamell fra enkelte ”Bonder”

Nå er det ikke min mening å sitte meg inn i en avlatsbås, og utsette meg for de farer som er der inne, for å be om tilgivelse for mine synder. Nei det blir vel en sak mellom meg og min Herre skulle jeg tro. Men min historie viser hvor lite det skulle til tidligere før Politiet rykket ut for å etterforske en sak. Selvsagt er det ingen som forventer seg at tjuagutter på ”epleslang” skal bli etterforsket i dag med all den kriminaliteten vi har nå.

Men det er jo pussig at den gang vi ikke hadde olje kunne politiet etterforske de minste saker umiddelbart, men nå når det flommer over av penger, ja da er ikke Politiet å se lengre. Om det er Politiet eller de styrende politikerne sitt ansvar som forutsaker denne usynligheten blir en annen sak, men borte er de i alle fall.

Det er nok kanskje ingen som vil sette himmel og jord i bevegelse for å få straffet dem som så grotesk henrette denne flott Svanen, selv om det ville ha en preventiv hensikt. Sortien på denne saken blir, selv om ikke Svaner kan tenke som oss mennesker så tror jeg at de på samme måte som oss føler smerte. Tenk da på hvilket smertehelvete denne Svanen gjennomgikk før døden kom som en befrielse, og det uten at noen i ettertid vil bry seg om dens skjebne, eller er jeg helt jordet her?

Dag-Geir Bergsvik Knudsen

OL- ett sløseri av penger.

britiske-forskere

Ja det er ingen tvil om det
.Denne artikkelen har stått på trykk i BergensAvisen BA. )

For de mange som følger med i media, kanskje mest på de sosiale, om Norge igjen skal ta på seg ”byrden” ved og arrangere nok ett OL denne gang i Oslo i 2022. Har de nok oppdaget at argumentene er mange, noen gode, men selvsagt også mange dårlige. Vi husker så godt da byen som skulle få ”lov” til å gjennomføre OL i 1994: Da konvolutten ble åpnet og navnet på byen ble synlig for den lille mannen som sto der. Nå var ikke den lille mannen hvem som helst, det var nemlig den 7. presidenten i IOC Juan Antonio Samaranch. Samaranch leste opp navnet på byen som skulle få det attraktive, men dog kostbare mesterskapet med så høy stemme som mulig, på et slags engelsk-norsk språk. Det runget utover eteren i hele verden, i alle fall noen land, navnet alle i Norge håpet på ”Lillyhammer”

Her sitter to fra mektige NIF som mente at 15 milliarder i stastøtte med ett sprek på 10 milliarder var for mye av det gode i Tromsø 2018, men 35 milliarder i Oslo 2022 der sprekken ikke er pris satt er helt ok
Her sitter to fra mektige NIF som mente at 15 milliarder i stastøtte med ett sprek på 10 milliarder var for mye av det gode i Tromsø 2018, men 35 milliarder i Oslo 2022 der sprekken ikke er pris satt er helt ok

Da navnet ble ropt opp av den ”edle” mannen fra det mektigeIOC gikk folk helt bananas. Ja, de Norske altså. De ropte og skreik mens de klemte hverandre, selv om de ikke kjente hverandre, det var som om de alle hadde vunnet i Lotto på en gang. Folk var i ekstase de rev og slett i hverandre, tenk at lille Norge og mini byen Lillehammer skulle få være arrangør for OL. Og det bare et par og førti år siden vi sist hadde OL i Norge. De andre nasjonene som hadde søkt sto bare der og måpte ribbet for all glede. Hva hadde lille Norge som ikke de store landene kunne trylle frem bedre? Ja, spørsmålene var mange, men svarene uteble med en gang.

Med en budsjettsprekk av dimensjoner
Med en budsjettsprekk av dimensjoner

Nå var der onde tunger som mente at presidenten Samaranch ga dette OL til Norge i håp om å få Fredsprisen. Sist, men ikke minst husker vi kanskje best da leken var ferdig på Lillehammer i 1994 da Juan Antonio Samaranch utalte om lekene på Lillehammer «best games ever». Vi nordmenn svulmet av stolthet, tenk han sa det, utrolig. Hvorfor han sa dette, og om han mente det er en annen historie. Men de samme onde tunger ville ha det til at denne uttalelsen var nok ett innlegg for å få den berømte Fredsprisen. Om dette er tilfelle får vi nok aldri vite, men det er ikke første gangen det har vært spekulert i kandidater til Fredsprisen.

Kommentar unødvendig

Etter at lekene i 1994 var ferdig og alt var tilbake til det normale, om en kan si det, da kom regningen på bordet. Da var det ikke vanskelig å si at mangelen på styring av utgiftene var åpenbar. Garantien den gang var i en helt annen klasse enn dagens statsgaranti. Den gang lå statsgarantien på rundt 1,5 milliarder. Sluttregningen beløp seg til 7 milliarder ett enormt stort gap. Hvor mange prosent økning dette er, sier seg selv vil jeg tro.

Der alle tre søker land gikk til finalen, fantastisk.
Der alle tre søker land gikk til finalen, fantastisk.

I dag snakker vi altså om en statsgaranti på 35 milliarder for et OL i Oslo i 2022. Vi vet alle at der er ingen som noen gang har klart å holde budsjettene samme hvor det har vært avholt OL. Så legger en til en forsiktig prosent øking snakker vi vel minst om 50 milliarder vil jeg tro. At alle disse utgiftene vil gå utover investeringer i resten av landet form av nye haller etc. er det heller ingen tvil om. Det er kanskje forståelig at idrettstjernene og pampene i NIF og IOC syntes at vi godt kan ta på oss nok ett OL. For alle disse menneskene har stort økonomisk utbytte av det enten i form av posisjoner eller i direkte inntekter. Det svever vel ikke noen av dem at kostnadene er hinsides all fornuft.

Kommentar unødvendig
Kommentar unødvendig

En annen ting som slår meg er at Kineserne som er så redd for å miste ansikt gjør det her i stort mon. For deres søknad betyr ingen ting hvis bare Oslo får sin statstøtte. Da er OL i boks for Oslo. Så kan Kineserne sitte der med skjegget i postkassen. I dag har OL i Oslo 2022 en oppslutning i folket på 24 % det burde være nok for statsmakten til ikke å innvilge den enorme statsgarantien som bare vil øke i omfang den dagen regnskapet skal gjøres opp.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen.

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Valget er ditt, eller er det?

Fellesmarkedet som godt som det de kalte Antikrist, med de berømte tre seks tall bak. 
Fellesmarkedet som godt som det de kalte Antikrist, med de berømte tre seks tall bak. Illustrasjonbildet er laget av Erik Blindheim Andersen Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA.

Nå er valgkampen i gang. Endelig sier noe mens andre trekker på skuldrene, men det virker som at mange flere vil stemme i år. Årsaken ligger i de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya. Valgkampen er jo en nødvendig ting når det skal være valg, slik at vi kan høre hva de forskjellige partiene står for. I mellom valgene kan en selvsagt sende ut en del små valgflesk, men det er først når valget virkelig er satt i gang at det virkelige valgflesket florerer. Da er det ikke grenser for hvor mye de enkelte partiene kan, og vil gjøre.

Selv har undertegnede brukt sin stemmerett helt siden han kry og stolt kunne vandre til Nordnes skole, for å gjøre sin borgerplikt for første gang til Kommunevalget i september 1967. Jeg kunne stemme dette året for første gang siden de akkurat dette året senket stemmerettsalderen fra 21 år til 20 år. Hvis ikke måtte jeg ha ventet til Stortingsvalget i 1969. Hva en stemmer er vel en personlig sak, men hovedsaken er at en stemmer. Personlig må jeg innrømme at jeg er en ”saks” stemmer. Etter min mening så kan en ikke protestere på systemer som er satt i gang av de som til en hver tid sitter med makten, enten det er lokalt eller sentralt, når en ikke har brukt stemmeretten sin.

*** Local Caption *** NORGE SIER NEI: Slik så det ut i 1972 da Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet trålet kysten med fiskeskøyte for å spre ordet mot medlemskap i EF. Målinger viser at nordmenn fortsatt er skeptiske til den europeiske unionen.
*** Local Caption *** NORGE SIER NEI: Slik så det ut i 1972 da Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet trålet kysten med fiskeskøyte for å spre ordet mot medlemskap i EF. Målinger viser at nordmenn fortsatt er skeptiske til den europeiske unionen.

Det var som den gang i 1972 da vi skulle stemme på om vi skulle gå i forhandlinger om å gå inn i EU, eller EF og Fellesmarkedet EEC som det het den gang. Da bemerket en venn av meg, etter avstemningen og resultatet forelå, det var synd at vi ikke gikk inn i Fellesmarkedet. Som et motspørsmål til den kommentaren var det naturlig for meg å spørre; så du var altså en av dem som stemte Ja? ”Nei jeg stemte ikke” var svaret. Ja, jeg sier ikke mere, men en kan spørre seg selv; hvordan kan en beklage seg over et for ham et negativt sluttresultat når man unnlater å bruke sin stemmerett?

Jeg var forresten en svoren motstander av hele Fellsmarkedet den gang, og stemte derfor nei, kanskje litt påvirket av mor. Mor som var meget kristen sa at gikk vi inn i Fellesmarkedet så ville det gå svært så ille for oss som nasjon. For i hennes øyne, og mange med henne, var Fellesmarkedet som godt som det de kalte Antikrist, med de berømte tre seks tall bak. Nå gikk vi ikke inn i dette Fellesmarkedet den gang, og heller ikke siden som de fleste vet, derfor fikk vi aldri svar på dette med Antikrist og tre sekstall på rappen.

Slik ble oversikten av valgene presentert før en fikk data og og hjelpemidler
Slik ble oversikten av valgene presentert før en fikk data og og hjelpemidler

Men tenker en seg om så har det jo godt svært så bra får vår nasjon siden den gang i 1972, så kanskje der var noe idet mor sa til oss den gang likevel? Oljepengene strømmer i alle fall inn i statskassen som selveste ”Onkel Skrue ville ha bøyd seg i ærbødighet for. Penger som settes inn i store fond i det store utland. I den senere tid er staten også begynt å kjøpe opp store deler av den sentrale bygningsmassen i storbyer som London og Paris. Nye store oppkjøp planlegges visst også i noen av Tysklands storbyer, har jeg hørt.

Oppkjøp av sentrale deler av London og Paris, her Oxford Street
Oppkjøp av sentrale deler av London og Paris, her Oxford Street

Nå kan det jo være at staten har forregnet seg litt her med oppkjøpene fra disse storbyene, for der må bygningene vedlikeholdes. I motsatt fall til i vårt eget land der skoler og kirker samt andre statlige bygg står og forfaller. Det er det samme gjelder med vei standeren og andre infrastruktur ordninger utenfor hovedstaden. Nå har etter hvert den statlige propagandaen gått inn hos svært mange av oss vil jeg tro. Derfor har vi nå forstått, at bruker vi av pengene fra vår store felles pengebingen, ja da stiger inflasjonen og renten i bankene, og dermed synker levestanderen.

Ja hva skal en stemme?
Ja hva skal en stemme?

Så nå har vi, i følge enkelte partier, vært veldig lure for nå skal pengene ligge i pengebingen til de neste generasjonene. Så kan de få problemer med inflasjon og høye renter. Ja under forutsetning at de ser det som vi også ser, men som vi ikke gjør noe med, men som de vil gjøre noe med, forfallet av skoler og statlige bygg, samt en dårlig infrastruktur som ikke tåler sammenligning med de fleste land i Europa. Men så har vi da tross alt den høyeste levestanderen i verden, det skal ingen ta fra oss, enn så lenge. Det er trist at alle som egentlig skjønner hvordan landet skal styres, jobber, som drosjesjåfører og frisører, etc.

Om en ikke finner noe hos noen av partiene som man syntes er bra, så stem blankt. Da har du gjort din borgerplikt og et fremstøt for demokratiet, og for alle som ble drept i Oslo og Utøya den 22. juli.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen.

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Hurtigruten og terrorgjerder.

mens vi presser ”naien” opp mot terrorgjerdene i håp om å få et glimt av den berømte Hurtigruten.
mens vi presser ”naien” opp mot terrorgjerdene i håp om å få et glimt av den berømte Hurtigruten.Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA.

Hvorfor kan ikke NRK også filme minutt for minutt tilbake til Bergen? Da kunne alle få se den flotte innseilingen til Bergen. Vi Bergensere er også kanskje landes beste publikum når noe skjer. Vi stiller ofte i titusentall når vi aner noe stort. Da kunne vi alle stille med flagg og hurra rop, mens vi presser ”naien” opp mot terrorgjerdene i håp om å få et glimt av den berømte Hurtigruten.

Da ville nok den berømte hotellmannen Stordalen, og en enda mer berømt kakse Hegnar i Oslo, kanskje ha fått en ny stigning i aksjene de har i Hurtigruten. Samtidig kunne bergenspolitikerne som elsker dette terrorgjerde, som bekranser vår by helt unødvendig, få si;
Tenk for en katastrofe det ville ha blitt om vi ikke hadde satt opp terrorgjerdene når så mange vil inn på kaien, for og prøver å få et glimt av den berømte Hurtigruten. For kanskje var en av dem som sto presset med ”naien” opp mot terrorgjerdet en terrorist tilknyttet Al-qaida, en vet aldri.

Hurtigruten Nordnorge
Hurtigruten Nordnorge

Nå legger heldigvis ikke Hurtigruten til kai på Festningskaien lengre. For der ligger supplay båter i hopetall. Båter som kanskje spyr mer gift over Bergen enn de fleste biler gjør i ettermiddagsrysjet over Danmarksplass. Det ville ha vært et trist syn for alle de millioner som følger det berømte programmet, på samme måte som det er for oss som bor i denne byen. Vi må se disse gjerdene hver dag, og trekke inn den enorme forutrensningen som disse supplay båtene spyr utover vår elskede by.

For kanskje var en av dem som sto presset med ”naien” opp mot terrorgjerdet en terrorist tilknyttet Al-qaida
For kanskje var en av dem som sto presset med ”naien” opp mot terrorgjerdet en terrorist tilknyttet Al-qaida

Nei når en tenker seg om så er nok ikke den tanken om å se innseilingen via NRK sitt tv utstyr fra Hurtigruten noen god ide. Det er nok det beste for både bymann og stril når NRK demonterer sitt utstyr etter at Hurtigruten har lagt til kai i Kirkenes. Da kan turistene som vil til Bergen fortsatt tro at vi vandrer som frie mennesker langs gater og kaier med nisseluen på. Og at vi sitter i fred og fordragelighet og piller reker med bena diglene utfor kaien, mens vi ser på alle småbåtene som tøffer inn og ut av Vågen.

Nei det ville nok ha vært en nedtur for det berømte programmet ”Hurtigruten minutt for minutt” om det hadde blitt avsluttett ved innseiling til Bergen. Da hadde nok kanskje aksjene til de to berømte herrer falt kraftig igjen. Nei de visste nok hva de gjorde da denne turen startet fra Bergen, de ville jo ha stigning i programmet sammen med aksjene, og ikke en nedtur. Nei vi får nok ha våre terrorgjerder for oss selv. Terrorgjerder som snart bekranser hele vår by, og som forteller oss at vår frihet er sterkt begrenset, dessverre.

Lenge leve Hurtigruten, men ikke terrorgjerdene i Bergen.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Osama bin Laden – en ikke-muslimsk leder.

Osama bin Laden. 
Osama bin Laden. Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA.

Denne mannen kalt Osama bin Laden er nå en sagablott for menneskeheten. Om det er en stor nok grunn til å legge seg på sine knær å takke sin levende Gud for det, må det bli opptil enhver å avgjøre. Et menneske, om en kan kalle ham det, som i egne øyne kanskje var en Gud. En Gud med egen utsendt lisens til å drepe mennesker enten det var barn, kvinner eller menn. En mann som heller ikke tolererte at noen hadde en annen tro enn ham selv, ja selv en med samme tro, men fra en annen sekt var et mål.

for han drev massedrap ikke bare på såkalte vanntro, men også på muslimer i et stort antall
for han drev massedrap ikke bare på såkalte vanntro, men også på muslimer i et stort antall

Denne mannen var ikke noen muslimsk leder, for han drev massedrap ikke bare på såkalte vanntro, men også på muslimer i et stort antall. Likevel finnes der muslimer som har trykket ham til sitt bryst, som en slags muslimsk Messias. Dette er ikke noe nytt i historien, og er heller ikke et særtrekk for muslimer, at slike massemordere alltid klarer og tiltrekker seg svorne tilhengere, det har en erfart rundt omkring i hele verden opp igjennom tidene.

Historien er full av slike massemordere som har fanget full av svorne tilhengere, som endog forsvarer alt det onde slike massemordere utfører, enten selv, eller får andre til å utføre for seg. De aller fleste av slike massemordere ser på seg selv som Guder som hersker over liv og død. Ofte lever disse massemorderne i overdådig luksus, så også med denne bin Laden. Han levde i skjul i en luksus de fleste bare kan drømme om. En luksus som dem han sendte ut for å dø ved å sprenge seg selv med bomber rundt sin kropp, sannsynligvis ikke visste eksisterte.

World Trade Center i New York
World Trade Center i New York

Mennesker som han og hans medløpere sendte ut for å bli såkalte martyrer, bare de dreper noen med sine bomber som ble feste på deres kropp. Jo flere de får med seg i døden, eller lemlester for livet, jo høyere martyr rang oppnår de. Selvsagt er ikke dette en skjebne en slik stor mann kan utføre, til det er han for god. Han skulle jo lede verden nå verdensherredømmet var komt vel i havn, og ingen lengre våger å protestere på hans lykksalige himmel, her på jorden.

Ingen var trygg
Ingen var trygg

Denne mannen brydde seg ikke om redsel og smerte hylene til barna, som han med ved hjelp av sine selvmords soldater drepte og lemstret, i sin kamp for å oppnå sitt verdensherredømme. Dette kjenner menneskeheten godt til fra før, sist var det en mann med en liten bart som ville at den ariske rase skulle ha dette herredømme. Det merkelige er at slike onde mennesker alltid vill få medløper som ønsker å oppnå en stilling der de, som sin hersker, kan bestemme hvem som skal dø eller leve. Og med det å få vissheten om at de selv ikke skal lide en slik forferdelig skjebne de påfører sine brødre.

Disse såkalte store lederne står aldri frem selv, de lever i skjult i sin luksus, enten det er i store palasser eller i bombesikre bunkerser. Nå var det ikke i en bunkers bin Laden levde i, men likevel levde han i en slags sikkerhet og i luksus. Jeg har alltid vært i mot dødsstraff, og tror ikke han Laden har klart å snu det, selv om jeg kanskje syntes at han i grunnen fortjente sin skjebne.

siste stopp for Laden
siste stopp for Laden

Det gode for denne mannen å tenke på i dag når han sitter der oppe, eller der nede, er at nå slipper han å gjemme seg i luksus og i redsel for å møte sin unngåelige skjebne, som tilkommer alle massemordere, for den har allerede fullbyrdet.

Kanskje vi nå kan si som Trond Blindheim skriver på sin facebook side: Er det nå vi kan si: Jippiiiii!! Riv ned blendingsgardinene! Opphev terrorlovene! Sett fangene i Guantánamo fri! Gi din muslimske nabo en klem! Hent guttene hjem! Krigen mot terror er over! Eller er det nå det braker løs?

En ting er i alle fall helt sikkert, denne mannen har aldri gjort noe godt for denne verden, all sin energi brukte han på å drepe mennesker, enten det var voksne eller barn.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen.

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Stolten Berg og maktbegjær.

En “Stolt” konge på sine fjell. 
En “Stolt” konge på sine fjell. Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA

Bilde er malt av Laurie Grundt, kunstneren som i januar 2010 vendte hjem til Bergen fra Christiania. Etter å ha ”forlotte” Bergen i 36 år er han nå i gang med å male sine bilder nede på Nøstet i Norges eldste husrekke, sammen med sin lærling Camilla Birkeland. En husrekke som en nå er i full gang med å sette tilbake til fordums prakt, som kan dateres tilbake helt til det 1600 århundre.

Der nede på Nøstet i Helt Konge er kunstmaleren Laurie Grundt en av ”Kongerikets” aktive brukere. Der i hans atelier kan også vi andre brukere beskue en del av hans kunst. En del av hans bilder kan beskues og kjøpes av de fleste, på andre siden av gaten til ”Helt Konge” i selveste Nøsteboden.

Det er fascinerende å se en del av den kunsten han har skapt, og som han fortsatt skaper selv i en alder av 86 år. Den gamle kunstner griper fortsatt det som foregår i tiden, noe som akkurat dette bilde viser i aller høyeste grad. Ja bilde spruter av virilitet i keiser Stolten Berg nye klær, samtidig som han slumrer hen i sin selvsikkerhet. Hans kraftige og faste tak holder begjærlig på det som er hans, som ham alene bestemmer over, og kanskje tenker han ”Du må ikke komme her, og kommer her”.

Maktens begjær er mye større enn vi som ikke er en del av den kan forstå. En makt som tilslutt kan spise opp et menneske innenifra omtrent som en kreftsvulls, uten at en egentlig forstår hva som foregår. Når en til slutt har hatt makten lenge nok så tror en at en eier alt, og kan gjøre hva en vil uten å ta hensyn til andre.

Mennesker er et middel. Et annet bilde av Laurie Grundt
Mennesker er et middel. Et annet bilde av Laurie Grundt

Derfor er det viktig for de fleste som sitter med makt å snu seg, ja se på seg selv fra utsiden, så en ikke glemmer at en er der for å tjene, ikke for å bli betjent. Noen vil aldri forstå hvor viktig det er å lytte til det andre sier i stedet for bare å prate, og syntes at det en selv sier er så fantastisk. Det å lytte til andre er en kunst og en nødvendighet for de aller fleste, selv om ikke alle vil forstå det.

Til slutt sitter mange av disse maktmenneskene, kanskje ensom og alene, fratatt all makt. En makt som de har bygget hele sin virilitet på, uten hensyn til noen andre enn seg selv. En virilitet som de ellers har glemt hva den skal brukes til, i sin kåthet for mer makt. En virilitet som også kan brukes på menneskene en er glad i og bryr seg om.

Nå er det ikke den gamle kunstner Laurie Grundt som tenker slik. Nei det er undertegnede som via hans bilde får frem slike tanker ved å studere hans bilde. Kanskje det også er meningen til kunstneren, uten at jeg selv vet det. Jo Laurie Grundt er en fremragende maler som kan få tanke gangen i sving til de fleste, ja bare prøv selv ved å ta en tur på Nøstet.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen

Gjør oppmerksom på at titlene på bildene ikke er satt av kunstneren. Jeg har tilattelse til å sette inn bildene av kunstneren Laurie Grundt.

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

”En riktig og viktig beslutning”.

Et bilde som tikket inn på min mail. Les også om samme sak En fasinerende kunst Klikk på bildene så blir de større. Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA. Den Kinesiske mur, uten sammenligning forøvrig, eller? Foto: Anita Særvold Johannessen Jeg hører, men samtidig så er det som jeg ikke hører, ja som om jeg bare vil koble det ut, uten at det er mulig. Ordene sniker seg sakte men sikkert inn i hjernen, som øyeblikkelig begynner å bearbeide det som kom inn igjennom øret. Med en treghet som mer kan minne om et tilbakespill i sakte film. Ja jeg vil helst ikke høre dette, noe som hjernen har oppfatter og prøver å bistå meg til å kvitte seg med, derfor denne tregheten, men uten å lykkes. Ordene som en ikke vil ha inn i hjernebarken er de forløsende ordene ”En riktig og viktig beslutning”. Ja kanskje det, men for hvem? Disse uforstandige menneskene som kaller seg politikere, som uten å blunke med øyene går helt i mot sitt eget folk, som dessverre har valgt dem. Ledet av en politiker med tittelen statsminister, som tilsynelatende ikke forstår noe av det som forgår i landet vi har satt ham til å styre, sammen med miljøpartiet(?) SV og Bondepartiet. Hvor dum kan vi bli? En mann og en regjering som er helt i utakt med sitt folk, uten at det ser ut til at noen av dem forstår misgjerningen de gjør mot oss. En kan lure på hva som får disse politikerne til å gjennomføre en fullbyrdet voldtekt av et helt unikt landskap, som ikke finnes noen andre steder i verden. Slike landskaps voldtekter kjenner vi godt til her i Bergen, der politikerne utslette stor deler av det gamle Nordnes, med den ene hånden mens de hev et par peanøtter til huseierne med den andre hånden, som de knapt nok fikk kjøpt seg en leilighet for. Alt ble gjort i det politikerne kalte ”fremskritt” men som egentlig var et gedigent tilbakeskritt. Der ingen hus ble spart, selv om det i disse husene hadde bodd mennesker med verdenskjente navn, som var oppfostret i Bergen. Huser som kunne dateres helt tilbake til begynnelsen av det 1600 århundrene. Nå er de disse politikerne ute igjen, Bergen trenger det sier de, og med det har disse styrende partier med sine ”store ledere” liksom laster ansvaret over på Norges nest største by. Det er som om skammen disse politikerne burde føle har forsvunnet med alle de gode årene i den store tigerstaden. Vi kan jo minne dem på denne skammen så ofte så mulig, selv om ordene en sier og skriver, kanskje aldri går inn. Nei, Bergen trenger ikke store megamaster spent over Hardangerfjorden med noen gyselige kabler, med strålinger fra høyspentmastene som har uante konsekvenser for folk og fe. Disse kablene kan helt sikkert legges på en annen måte uten slike miljøkonsekvenser som nå er velsignet av de store lederne. Ja siden du kanskje spør, jo det er nok sikkert ”litt” dyrere. Men hvis disse sentrale politikerne kunne unnvære hornemusikken og klappsalvene et par ganger i året. Som de får når de reiser verden rundt og deler rundhåndet ut enorme summer av statens overfylte pengebinge. Ja da kunne de kanskje avse litt til oss nord og vest for Sinsenkrysset, så kunne de heller få hornemusikk og klappsalver fra oss, og kanskje bli reengasjert ved neste korsvei! Ja nå er kanskje ikke denne reengasjeringen så veldig interessant på dette tidspunktet, for det er jo over tre år til neste korsvei, og disse politikerne vet at vi glemmer fort. Ja forresten det er jo bare dem som bor der inne ved Hardangerfjorden som ser og blir minnet på misgjerningen når de først står der, ja mastene altså. En annen ting er jo at der er så få mennesker inne i ”di dere” trange fjordene samt i de små landsbyene rundt Hardangerfjorden, som kan påvirke disse flotte politikerne sine taburetter ved neste korsvei. Nei her er det visst bare tut og kjør, eller? Ha en fortsatt ”strålende” dag, selvsagt ikke bokstavelig, men dog! Dag-Geir Bergsvik Knudsen Et bilde som tikket inn på min mail. Les også om samme sak En fasinerende kunst
Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA.

Jeg hører, men samtidig så er det som jeg ikke hører, ja som om jeg bare vil koble det ut, uten at det er mulig. Ordene sniker seg sakte men sikkert inn i hjernen, som øyeblikkelig begynner å bearbeide det som kom inn igjennom øret. Med en treghet som mer kan minne om et tilbakespill i sakte film. Ja jeg vil helst ikke høre dette, noe som hjernen har oppfatter og prøver å bistå meg til å kvitte seg med, derfor denne tregheten, men uten å lykkes. Ordene som en ikke vil ha inn i hjernebarken er de forløsende ordene ”En riktig og viktig beslutning”. Ja kanskje det, men for hvem?

Den Kinesiske mur, uten sammenligning forøvrig, eller? Foto: Anita Særvold Johannessen
Den Kinesiske mur, uten sammenligning forøvrig, eller?
Foto: Anita Særvold Johannessen

Disse uforstandige menneskene som kaller seg politikere, som uten å blunke med øyene går helt i mot sitt eget folk, som dessverre har valgt dem. Ledet av en politiker med tittelen statsminister, som tilsynelatende ikke forstår noe av det som forgår i landet vi har satt ham til å styre, sammen med miljøpartiet(?) SV og Bondepartiet. Hvor dum kan vi bli? En mann og en regjering som er helt i utakt med sitt folk, uten at det ser ut til at noen av dem forstår misgjerningen de gjør mot oss.

En kan lure på hva som får disse politikerne til å gjennomføre en fullbyrdet voldtekt av et helt unikt landskap, som ikke finnes noen andre steder i verden. Slike landskaps voldtekter kjenner vi godt til her i Bergen, der politikerne utslette stor deler av det gamle Nordnes, med den ene hånden mens de hev et par peanøtter til huseierne med den andre hånden, som de knapt nok fikk kjøpt seg en leilighet for. Alt ble gjort i det politikerne kalte ”fremskritt” men som egentlig var et gedigent tilbakeskritt. Der ingen hus ble spart, selv om det i disse husene hadde bodd mennesker med verdenskjente navn, som var oppfostret i Bergen. Huser som kunne dateres helt tilbake til begynnelsen av det 1600 århundrene.

Nå er de disse politikerne ute igjen, Bergen trenger det sier de, og med det har disse styrende partier med sine ”store ledere” liksom laster ansvaret over på Norges nest største by. Det er som om skammen disse politikerne burde føle har forsvunnet med alle de gode årene i den store tigerstaden. Vi kan jo minne dem på denne skammen så ofte så mulig, selv om ordene en sier og skriver, kanskje aldri går inn. Nei, Bergen trenger ikke store megamaster spent over Hardangerfjorden med noen gyselige kabler, med strålinger fra høyspentmastene som har uante konsekvenser for folk og fe.

Disse kablene kan helt sikkert legges på en annen måte uten slike miljøkonsekvenser som nå er velsignet av de store lederne. Ja siden du kanskje spør, jo det er nok sikkert ”litt” dyrere. Men hvis disse sentrale politikerne kunne unnvære hornemusikken og klappsalvene et par ganger i året. Som de får når de reiser verden rundt og deler rundhåndet ut enorme summer av statens overfylte pengebinge. Ja da kunne de kanskje avse litt til oss nord og vest for Sinsenkrysset, så kunne de heller få hornemusikk og klappsalver fra oss, og kanskje bli reengasjert ved neste korsvei!

Ja nå er kanskje ikke denne reengasjeringen så veldig interessant på dette tidspunktet, for det er jo over tre år til neste korsvei, og disse politikerne vet at vi glemmer fort. Ja forresten det er jo bare dem som bor der inne ved Hardangerfjorden som ser og blir minnet på misgjerningen når de først står der, ja mastene altså.

En annen ting er jo at der er så få mennesker inne i ”di dere” trange fjordene samt i de små landsbyene rundt Hardangerfjorden, som kan påvirke disse flotte politikerne sine taburetter ved neste korsvei. Nei her er det visst bare tut og kjør, eller? Ha en fortsatt ”strålende” dag, selvsagt ikke bokstavelig, men dog!

Dag-Geir Bergsvik Knudsen

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Fotball-EM uten Bergen.

Bergen sentrum ca. 1890-1900 utsikt fra Fjellveien — Da Bergen ble anlagt i år 1070 var det etter at kong Olav Kyrre pekte og sa; “Der skal Byen ligge”
Bergen sentrum ca. 1890-1900 utsikt fra Fjellveien — Da Bergen ble anlagt i år 1070 var det etter at kong Olav Kyrre pekte og sa; “Der skal Byen ligge” Denne artikkelen har stått på trykk i Bergensavisen BA

Hvis Norge sammen med Sverige blir tildelt EM i fotball i 2016, så er ikke Bergen med. Jeg lurer på hva årsaken var til at Bergen falt ut. Mange har spurt meg, hvordan er det mulig? Og så til fordel for en liten togstasjon der bygdens store samlingsplass, pølseboden stenger kl 2100?

Debatten i avisene her i BA.
Debatten i avisene her i BA.

Så var det avgjort. Bergen er ikke med hvis Norge sammen med Sverige blir tildelt EM i fotball i 2016. Sondre Kåfjord sier han vil ringe ordførerne i Bergen og Bodø, som var byene som falt ut, med hevet hode.
Personlig er jeg ikke så ivrig på at Bergen skal være med å arrangere EM. Det ser ut for meg at det ofte er så mye bråk med slike mesterskap, med alle de tilreisende tilhengerne. Er det ikke ”hooligans” eller noe sånt det heter?
Men mange Bergenser ønsket at vi skulle være med. For byen ville det jo være en enorm reklame, kanskje mer en vi i dag får av det gamle fisketorget. Også for handelsnæringen ville dette blitt et scoop. Tenk på hotellene, restaurantene, pubene og andre næringsdrivende. Men det gikk ikke, vi er ikke med når EM toget går.

Så kan en spørre: hvorfor er ikke Bergen med? Norges mest legendariske fotball by, den nest største byen i Norge? Byen hvor Brann har hjemme banen! Ingen ting av dette hjalp, så her er noe som ikke stemmer, eller hva?
Hva måtte til for at Bergen skulle komme i betraktning? Jo, det var i følge fotballforbundet de fire hovedkriteriene: ”arena, overnatting, transport og lokalt arrangementskonsept”. Det burde da være overkommelig for en by som Bergen, vi som skryter av at vi er så flink å arrangere det meste. Hva er det da som gjør at Sondre Kåfjord skal ringe til vår ordfører, Gunnar Bakke å si; ”Sorry, Gunnar, men dere strakk ikke til?” Bakke tenker sikkert ikke noe særlig over det, kanskje han bare blir litt kry, tenk Sondre Kåfjord ringte meg personlig!

Debatten i avisene fortsatte.
Debatten i avisene fortsatte.

Vi er jo verdensmestre i å utføre ”lokalt arrangementskonsept”, Bare tenk på Grand Prix, Festspillene og alle de nye, stor tilstelningene på Koengen. Riktig nok er Grand Prix over 20 år siden, men har du først lært å sykle så kan du det.
Overnatting burde ikke være et problem. Som hotellmann i nesten 30 år så vet jeg at hotellene ville stå i kø for å få gjester. Transporten ville gå unna som en røyk med ny trikk (Bybane) og de korte avstandene i vår by.
Da er det nesten bare arena igjen, og det visste vi alle var et lite problem, eller? Nei, her må vi klage til fotballforbundet. De må ha missforstått noe, siden vi falt ut, det er sikkert, er det ikke?

Da plutselig dukker ting opp i hodet mitt. Saker som har foregått i Bergen der politikerne, ja de styrende har vist sin slappe holding. Uttalelser som; “det må bli verre før det kan bli bedre” eller “vi skal snu alle steiner å finne en løsning”. Dette er kjente uttrykk fra de styrende politikere når de fikk et for dem, et problem.
Men de kan også være på offensiven når de sier; ”Vi river huset” selv om det er ferdig rehabilitert utvendig.

Her på Brann Stadion kunne vi ha sett RM i Fotball om ikke?
Her på Brann Stadion kunne vi ha sett EM i Fotball om ikke?

Når en så leser på nettet hva den store Høyre-politikeren Henning Warloe, vår neste stortingsrepresentant fra Bergen, i alle fall håper han det selv, sier; ”Vi har ingen problemer med å akseptere avgjørelsen. Vårt vanskelige punkt har vært å peke ut en realistisk plassering for en ny arena. Vi mente våre planer var realistiske, men har respekt for at NFF hadde et annet syn på det”
Ja, vi vet jo at arenaen var et problem, men å bare å peke ut et sted å si som en annen kjent bergenser for en del år siden ”Der skal Byen ligge” det går jo ikke lengre, den er rett og slett for gammel.

Klart de styrende politikerne burde trekke inn både havnemyndighet og mennesker som kan dette med å arrangere store tilstelninger, samt folk fra reiselivsbransjen. Jobben til de styrende politikerne burde være å sveise sammen en gruppe og vise alle at de var med. Da hadde det løst seg, tror jeg.

Men slik ble det ikke, så i grunnen hadde vi aldri en sjanse til å bli en av de fire byene. Takket være dagens ”styrende” politikere. Holdningene deres er for slapp, dessverre. Bergen vil bli frakjørt på mange områder på grunn av denne likegyldigheten, tror jeg.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen

LES OGSÅ

 Valget er ditt, eller er det?
Hurtigruten og terrorgjerder
Osamn bin Laden-en ikke-muslimsk leder.
Stolt Berg og maktbegjær
En riktig og viktig beslutning
Fotball EM uten Bergen
Jørgen Hattemaker og Dokken
Begeret er fullt
Valgets kval
De tålte så vel den urett
Buekorps Taliban og Amir Payan
En trikk er ikke nok
Feilinformasjon.

Espeland fangeleir

OL et sløseri av penger

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside