Katten, Krøbben og St. Martins

illustrasjonsbildwe-fra-erik
Illustrasjonbildet er laget av Erik Ivarson Blindheim Denne artikkelen har stått på trykk i Boligmagasinet til Privatmegleren. Klikk på bildene så blir de større.
bilde-1-til-katten-krobbeb-og-st-martins
Latinerskolen slik den så ut en gang i det 18 århundrene Fotograf: Knud Knudsen

Nå går vi inn i den tiden som de fleste av oss husker bedre enn kanskje noe annet her i livet, skolestart. Hvor mange tusen som i disse dager beveger seg mot skoler for å lære og studere, kan en bare tenke seg. Bergen har ifølge opplysninger jeg sitter inne med, ca. 60 barneskoler og 18 ungdomsskoler samt 12 kombinerte. Foruten disse skolene, har Bergen en rekke fag- og høyskoler. Ikke minst UiB, eller Universitetet i Bergen, som i seg selv har nesten femten tusen elever og nesten fire tusen ansatte. I følge UiB sin hjemmeside, har Bergen samlet ca. femogtyve tusen elever.

bilde-2-til-katten-krobben-og-st-martins
Latinerskolen i dag. Der en ser tydelig Skryteskiltet om Ludvig Holberg på skolens vest siden

Nå heter det riktignok ikke elev når en leser ved Universitet eller høyskoler, da heter det som kjent student. Dette er begreper som er viktig å skille, selv om alle som er i gang med å få lærdom på en måte er elever. Ordet student er i seg selv nesten som en egen tittel som en kan forvente seg en større respekt av, i forhold til det og bare være elev. En elev er en person som får undervisning på skoler av lavere nivå, mens en student er en ”elev” på høyere nivå. Om en kan si det på den måten?

bilde-3-til-katten-krobben-og-st-martins
Inskripsjon som henger på vest siden av Den Gamle Latinerskolen.

Tidligere ble også elever som tok eksamen artium ved et gymnas kalt student. Det var den gang, for ca. tjue- tretti år siden, da en kunne få gode jobber bare ved å ta eksamen artium. I dag kreves det som kjent mye lengre skoleutdannelse for å få tilsvarende jobber som en fikk før i tiden, selv bare med syv-årig folkeskole.

I dag når barna er på vei mot skolestart, det som i dag kalles for Grunnskolen, så er de kanskje ikke klar over de store forandringene skoleverket har hatt opp gjennom tidene. Både læremessig og når det gjelder fysisk avstraffelse. I dag er det forbudt og driver fysisk avstraffelse, men dette onde varte faktisk helt inn i våre dager. Det tok vel ikke slutt før på 1960-tallet. I midlertidig er det en annen sak som kanskje fortjener sin egen historie.

bilde-4-til-katten-krobben-og-st-martins
Ludvig Holberg på sokkel nede på Vågsallmenningen

Om de hadde avstraffelse da den første skole ble stiftet i år 1153, er vel neppe sannsynlig siden det den gang var en skole for utdanning av prester. Skolen ble anlagt på Holmen, der festningen ligger i dag og gikk under navnet Latinskolen eller Bergen Katedralskole. Skolen ble etter sigende opprettet av engelskmannen, kardinal Nikolas Brekespear. En mann som ble utropt til pave året etter opprettelsen av Katedralskolen i Bergen. Det skjedde i desember året 1154 og navnet han fikk var pave Hadrian IV, et navn han bar til sin død i 1159. Derfor kan en godt si at Katedralskolen er befengt med mye historikk helt fra første spadetak.

Skolen forsvant fra Holmen under reformasjonen, men ble bygget opp igjen like nord for Domkirken. En skole som fortsatt kan beskues. I dag er skolen kjent under navnet den Gamle Latinerskolen. Der trådde også vår verdenskjente forfatter Ludvig Holberg sine barnesko fra han var ti år i 1694, til han gikk ut av skolen i 1702. På skolens vest vegg er det hengt opp en ”skryteplate” som forteller nettopp dette. Den Gamle Latinerskolen ble i oktober 1840 erstattet av en ny katedralskole, som ble bygget like sør for Domkirken. Et skolebygg som fortsatt er i bruk som skole, men selve bygningen ble i 1884 påbygget med én etasje. Skolen har også vært utvidet noen ganger med nye bygg, det siste så sent som i 1992.

 

bilde-5-til-katten-krobben-og-st-martins
Christi Krybbe skoler slik det så ut i ca. 1874 Fotograf: Knud Knudsen

I dag er Katedralskolen en videregående skole med elever, i motsetning til tidligere da skolen var for studenter. Hvor mange kjente navn foruten Ludvig Holberg som har vært student eller elev ved Katedralskolen eller ”Katten” som den kalles, skal jeg ikke trekke frem her. Til det er listen for lang. Det er nok å nevne Bergens kjente violin vitorius Ole Bull og komponisten Harald Sæverud. For ikke å glemme et navn som siden juli i fjor går over alles lepper, Nordhal Grieg. Hans dikt ”Til Ungdommen” som Otto Mortensen satte musikk til i 1952, er i dag synonymt med tragedien på Utøya.

bilde-6-til-katten-krobben-og-st-martins
Tanks skole 1928 Fotograf: Atelier KK.

Bare et lite steinkast fra ”Katten”, finner vi en annen gammel skole, Tanks videregående skole. Den åpnet sine dører for studentene i juni 1850. Den gang og faktisk helt frem til slutten av 1960-tallet var dette en ren realskole. Tanks skole ble opprettet med penger fra et legat som ble gitt av ekteparet Hans Tanks og Maria Tanks, som døde på begynnelsen av det 18. århundre. I testamentet ble retningslinjene for skolen lagt. De ville bort fra studiene og puggingen av Latin, og heller gå over til mer samtidsstudier. Slik ble det, men undervisningen har stått i endringens tegn frem til det den er i dag, en videregående skole

bilde-7-til-katten-krobben-og-st-martins
Katedralskolen i dag. Den gamle bygningen fra 1840 helt til venstre.

Nå er også Bergen innehaver, om en kan si det slik, av Nordens eldste barneskole som fremdeles er i drift. Den velkjente Christi Krybbe skoler like ved Fløibanen. ”Krøbben” som den populært kalles, åpnet sine dører for fattigbarn tilhørende Korskirken sogn rundt 1739. Skolen ble bygget på ruinene av St. Martinskirken som gikk med i den store bybrannen i mai 1702. I april 1739 ble grunnsteinen lagt ned der kirkegården til St. Martinskirken hadde lagt. De brukte stein fra den nedbrente kirken da de bygget den nye barneskolen. Selve skolebygningen fikk senere påbygget en trappegavl med gotiske vindusformer, ellers er formen slik den var for et par hundrede år siden. Skolens gamle dørmerke og solur i marmor består enda.

bilde-8-til-katten-krobben-og-st-martins
Forfatter og dikter Nordahl Grieg som skrev ”Til Ungdommen” Her under andre verdenskrig.

Noen vil gjerne stusse på at det heter Christi Krybbe skoler i flertall. Det kommer seg av at i 1874, ble det bygget en ny skole for jenter på ”Krøbbens” nordside, Øvregaten pikeskole. Skolene var avskilt med et gjerde for å holde gutter for seg og jenter for seg. Øvregaten skole var en selvstendig pikeskole frem til 1893. De to skolene ble slått sammen i 1920 og fikk da felles navn med endingen ”skoler” i flertall, siden det opprinnelig har vært to adskilte skoler. I 1999 gjennomgikk skolene en større rehabilitering og ombygging for å få med seg tidens forandringer.

Fra den spede begynnelse i 1153, frem til allmueskolen i 1739, til lov om Folkeskole i 1889 og videre til lov om grunnskolen som kom i 1969, kan vi trygt slå fast at skoleverket står i endringens tegn.

Dag-Geir Bergsvik Knudsen

En artikkel i Siden Dengang

LES OGSÅ. Klikk på linken.
Madammer og fiskebærere
Smørsbroen, nymfer og overflødighetshorn
Katten, Krøbben og St. Martins
Den glemte krigshistorie
Julegater og Staffasjer
Mann for sin hatt
Grieghall i 1970 eller pengene tilbake
En trikk og to kommuner

Også byoriginaler står i endringens tegn
Minner som aldri dør
Hvor er alle helter hen
Snøen som falt i fjor og rikig målføre
Huset i Heggebakken
Snorklipping og Bybanen
Fra Rikstelefonens dager
Først tok de Manhattan
Vil bli dypt savnet.
Ja, noen ganger er ikke kunst, kunst

 

TILBAKE TIL
Bloggens hovedside

Info

meg-septem-2016-foto-torill-skaar-knudsen
Meg september 2016. Foto Torill Skaar Knudsen

Du vil her finne historier om Bergen Dengang da. Ved å klikke dere inn på kategoriene på venstre side  kommer du inn på de forskjellige artiklene fra det strøket. Der jeg skriver mine historier, som omfatter det meste. Hverdagshistorie fra Bergen om bygninger og bydeler. Og om kjente personer, politikk, samfunnskritikk, reisebrev, minner fra barndommen og om saker og ting en kan undre seg over.

Litt om meg selv.

Jeg har passert 70 år og er så heldig at jeg er gift med Torill Skaar og bor nå på Nordnes. Vi har to barn sammen, en av hvert slag. Så har vi tre barnebarn, to fine jenter og en herlig gutt.

*Litt om mitt tidligere liv.*

Jeg er kry og stolt over å kunne si at jeg er oppvokst i republikken, eller på Nordnes i Bergen for dem som ikke kjenner dette kalle navnet. Utsikten vår var Vågen og innseilingen. Derfor ble drømmene lett fjernere farvann. Det ble naturlig for meg og svært mange andre på min alder og ta seg arbeid i den Norske Handelsflåten. Noe jeg gjorde allerede da jeg fylte 15 år sommeren 1962. Den gang var de syv hav Norges største arbeidsplass med ca. 60 000 sjøfolk. Det ble et rikt liv. Jeg var i nærkontakt med Cuba under krisen i 1962-1963. Jeg var også med da seksdagerskrigen herjet i Midt Østen i 1967, og ikke minst var jeg i Vietnam i 1968, da amerikanerne hadde 600 000 soldater der.

Da jeg reiste som maskinist oppsto der på et av skipene et rent mytteri. Jeg er blitt ranet, steinet og truet på livet i forskjellige land. Jeg har vært i alle verdensdeler, i mer enn 90 land, og på et av skipene hadde jeg også en hel jordomseiling.

Jeg gikk i land for godt i 1975 etter 13 år som sjømann, den gang som 1. maskinist. Da var allerede den Norske sjømann på vei ut av skipene, for å bli erstattet av enda billigere sjøfolk fra andre land.

Arbeidet på land begynte med et par år som mekaniker på Blikkvalseverket. Senere startet jeg som vaktmester i en av Bergens fineste bygninger, Handelens og Sjøfartens Hus. De siste 28 år av mitt tidligere arbeidsliv var jeg teknikks sjef. Først på hotell Neptun i Bergen, men de siste årene fikk jeg nok et hotell og ta meg av, Strand hotell. Jeg har lært ufattelig mye om mennesker og miljøer i alle disse årene, som jeg i dag bruker på forskjellige måter.

*Litt om det jeg gjør i dag

Svært mange av mine artikler har vært utgitt i BA, Bergensavisen og i Boligmagasinet til Privatmegleren samt  Bergens Tidene.  Jeg har også skrevet en av innstillingene i forbindelse med tildelingen av Kongens Fortjenestemedalje i Sølv, til «Edvard Pettersen»

Og ikke minst: Jeg er formand i «Det Bergenske Skydeselskab af 1769»

*MUSIKK:* Jeg liker klassisk musikk og blues. Jeg er jo oppvokst med Elvis Presley og har derfor mange plater av ham, men er ikke fanatiker.
*HOBBY:*
Foruten min skriving driver jeg også med slektsgransking.